Ritme is één van de kapstokken waaraan het hele schoolgebeuren wordt opgehangen. Vooral voor kinderen tot 7 jaar wordt dit als belangrijk beschouwd.

Op de volgende pagina's krijg je hopelijk een zicht op de manier waarop men in de Steinerschool met ritme omgaat.
Een schets van het dagverloop, het weekverloop, maar vooral het jaarverloop met de verschillende jaarfeesten kunnen daarbij een hulp zijn.

Veel plezier ermee.

Katrien