De Rudolf Steinerscholen, Waldorfscholen of de vrije scholen, zijn scholen die de inspiratie voor hun leerplan vonden in de antroposofie. De scholen mogen echter niet beschouwd worden als antroposofische scholen. De antroposofische kennis en inzichten worden als dusdanig niet onderwezen aan de leerlingen.
De Steinerscholen staan open voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienstige achtergrond of levensbeschouwing.
Toch zijn Steinerscholen christelijke scholen... Niet op een confessionele manier, maar wel naar de inhoud (zie jaarfeesten).

Steinerscholen hebben tot doel kinderen en jongeren op te voeden tot vrijheid. Dit wil zeggen dat men het kind helpt bewust te worden van zijn eigen vermogens en zijn eigen wil, opdat het later als jong volwassene met beide benen in de wereld kan staan.

Het Steineronderwijs is ingedeeld in drie grote fasen die gelijk lopen met drie ontwikkelingsfasen zoals Rudolf Steiner ze ziet.